บริจาคผ่านการโอนระบบอัตโนมัติ

คำแนะนำ โอนตามจำนวนที่ระบบแจ้งห้ามปัดเศษ
เมื่อโอนเสร็จ Item & Cash จะเข้าไอดีอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องออกเกมส์ โอนแล้วรอจนขึ้น ทำรายการสำเร็จ ห้ามปิดหน้านี้ระหว่างทำรายการ