ระยะเวลากิจกรรม
 สิ้นสุดกิจกรรม ยังไม่มีกำหนด

เงื่อนไขกิจกรรม
 ท่านจะต้องมี LINE ID เป็นของท่านเอง 1 LINE ID มีสิทธิ์รับได้ 1 ครั้ง
 LINE ID ของท่านจะต้องเป็น LINE ID ที่มีการใช้งานจริง ( ทางทีมงานจะเป็นผู้ตรวจสอบ )

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ให้ทำการแอด @LINE ของทีมงานมาที่ ID @981ntlua QR Code คลิ๊ก
 2. ทำการซิบหาทีมงานเพื่อขอ ITEM CODE จะมีข้อความตอบกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง
 3. นำ CODE ที่ได้ไปกรอกที่ NPC ใช้ -> Item Code ภายใน เมือง Oasis พิกัด 183,95

ของรางวัล

Event @line 1 ea. เมื่อกดใช้จะได้รับ Fishing 2 ea. , Poringcoin 500 ea.
Fishing 2 ea.
Poring Coin 500 ea.