——————————————————————————————————————————————————————————————————————

ปัญหาเปิดตัวติดตั้งเกมส์แล้วขึ้น Windows protected you PC

เลือกทำแค่ 1 วิธีเท่านั้นครับแก้ปัญหาได้ 2 วิธี * แนะนำวิธีที่ 2 จะทำให้ติดตั้งไวขึ้น

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

วิธีที่ 1 ทำตามภาพด้านล่างคลิ๊กไปตามรูป

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

วิธีที่ 2 ทำตามภาพด้านล่างคลิ๊กไปตามรูป

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

เสร็จสิ้นวิธีการแก้ปัญหา Windows protected you PC